Definicje:

 1. Użytkownik - każda osoba będąca pracownikiem Zleceniodawcy, wskazana w Zleceniu z imienia i nazwiska, skierowana do udziału w odpowiednim Szkoleniu. 
 2. Szkolenie - odpowiednio "okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjnych" lub „okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami" lub „okresowe szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych”. 
 3. Zaświadczenie - pisemny dokument wystawiony każdemu Użytkownikowi, po ukończeniu okresowego Szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym
 4. Zleceniobiorca – Intosbhp Konrad Kudłacik, al. Jana Pawła II 4/131, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-231-73-42, Regon: 831315967
 5. Zleceniodawca - osoba prawna lub fizyczna, wskazana odpowiednio w Zleceniu, będąca stroną Zlecenia. 
 6. Zezwolenie - to prawo do korzystania ze szkolenia, przez jednego i tego samego Użytkownika. Przyznanie  zezwolenia dla większej ilości Użytkowników na korzystanie z platformy szkoleniowej należy rozumieć jako możliwość nieograniczonego korzystania z wykupionego szkolenia przez określoną ilość, tych samych zidentyfikowanych Użytkowników przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie otrzymania drogą poczty elektronicznej danych dostępowych do Szkolenia przez Użytkownika.

I. Informacje ogólne

 1. Korzystanie z platformy edukacyjnej  oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu. 
 2. Właścicielem platformy edukacyjnej  na stronie www.intosbhp.pl jest Firma INTOSBHP Konrad Kudłacik Numer NIP: 583-214-60-18    REGON: 221909854
 3. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Firma INTOSBHP zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się
  w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty platformy edukacyjnej, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

II. Zasady zamawiania

 1. Aby dokonywać zakupu szkolenia na naszej platformie szkoleniowej, należy wypełnić formularz swoimi danymi. Po złożeniu zamówienia na podany przez Zleceniodawcę adres e-mailowy przesłany zostanie mail z informacją o zamówieniu. 
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.
 3. Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 10 dnia od złożenia zamówienia automatycznie zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-mail z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. 
 4. INTOSBHP platforma szkoleniowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach platformy, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach. Jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania.

III. Płatności i dostawa towarów

 1. Udostępnienie szkolenia jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności za szkolenia. Uiszczenie opłaty za Zezwolenie będzie dokonywane przez Zleceniodawcę po otrzymaniu od Zleceniobiorcy droga poczty elektronicznej, faktury pro-forma. Oryginalny druk faktury zostanie dołączony do przesyłki pocztowej zawierającej Zaświadczenia dla Użytkowników. 
 2. Opłata za Zezwolenie zawiera koszt jednorazowego wystawienia i przesłania pisemnego zaświadczenia (lub zaświadczeń w przypadku większej ilości użytkowników tego samego Zleceniodawcy) o ukończeniu Szkolenia przesyłką listowną na adres odpowiednio wskazany w formularzu przez Zleceniodawcę.
 3. Koszty wysyłki certyfikatów pokrywane są przez firmę INTOSBHP Konrad Kudłacik.
 4. Certyfikaty są dostarczane do klienta za pośrednictwem poczty, pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 5. Termin uruchomienia zamówionych szkoleń wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu wpływu należności na rachunek bankowy.
 6. Firma INTOSBHP Konrad Kudłacik nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe opóźnienia spowodowane złą pracą poczty.
 7. Płatności należy dokonać bezpośrednio przelewem na nasze konto bankowe. W takim wypadku prosimy o podanie w tytule płatności imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. (Dane te są niezbędne. Brak ich spowoduje wydłużenie czasu realizacji Twojego zamówienia, lub nie zrealizowanie tego zamówienia.)

  Dane do przelewu:

  INTOSBHP Konrad Kudłacik
  37-450 Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 4/131
  NIP: 865 231 73 42
  Deutsche Bank: 55 1910 1048 2686 0005 9889 0001

IV. Polityka prywatności

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INTOSBHP Konrad Kudłacik z siedzibą w Stalowej Woli, al. Jana Pawła II 4/131, kod pocztowy 37-450 Stalowa Wola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 530006088. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  1) Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez INTOSBHP Konrad Kudłacik – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/Wm(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

  Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne INTOSBHP Konrad Kudłacik  związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

  TWOJE DANE OSOBOWE

  1. Kto jest administratorem moich danych?

  Firma Szkoleniowo - Uslugowa INTOSBHB Konrad Kudłacik jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu.

  2. Jakie dane są przetwarzane?

  INTOSBHP Konrad Kudłacik  zbiera i przetwarza dane osobowe:

  • Użytkowników Serwisu i Nabywców oraz innych osób korzystających z serwisu szkoleniowego na stronie www.intosbhp.pl

  INTOSBHP Konrad Kudłacik  może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

  • rejestracji indywidualnego Konta w Platformie e-learningowa;
  • składania zamówień przy użyciu Platformie e-learningowa;
  • korzystania z konta założonego na Platformie e-learningowa;
  • składania zapytań odnośnie świadczonych przez serwis eszkoleniabhp.com usług

  Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez INTOSBHP Konrad Kudłacik  należą m.in.:

  • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
  • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
  • imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • adres email

  3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego Konta w Platformie e-learningowa, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na skierowane zapytania.

  4. Cel przetwarzania danych:

  • umożliwienie korzystania z serwisu szkoleniowego na stronie www.intosbhp.pl (realizacja usług świadczonych przez wskazany serwis w zakresie szkoleń)

  5. Jak długo są przechowywane moje dane?

  Twoje dane będą przechowywane do czasu usunięcia Konta lub do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

  6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

  Dane osobowe Nabywców i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  7. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

  Dane osobowe Klientów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

  TWOJE PRAWA

  W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Nabywca oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Użytkownik może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego w serwisie eszkoleniabhp.com.

  1. Jak mogę realizować moje prawa?

  Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce kontakt  . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.
  Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji,
  w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu. Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

  2. Prawo dostępu

  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do INTOSBHP Konrad Kudłacik z pytaniami dotyczącymi:

  • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
  • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • kategorii Twoich danych osobowych;
  • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
  • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
  • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
  • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
  • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

  Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

  3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  Twoje prawa

  Opis Twoich praw

  Prawo do sprostowania danych

  Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie INTOSBHP Konrad Kudłacik odpowiedniego oświadczenia.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

  • kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
  • wniesienia przez Ciebie sprzeciwu (więcej informacji o sprzeciwie w pkt 5.).

  „Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że INTOSBHP Konrad Kudłacik  będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

  Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo do żądania od INTOSBHP Konrad Kudłacik wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od INTOSBHP Konrad Kudłacik przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

  Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych INTOSBHP Konrad Kudłacik (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

  Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

  Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

  • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
  • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

  4. Prawo do cofnięcia zgody

  Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce kontakt.

  Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że INTOSBHP Konrad Kudłacik  nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

  5. Prawo do sprzeciwu

  Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu INTOSBHP Konrad Kudłacik  i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych.

  6. Prawo do wniesienia skargi

  Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

  Obecnie (maj 2018 r.) trwają prace legislacyjne nad nową ustawą o ochronie danych osobowych. Projekt ustawy zakłada zastąpienie GIODO przez nowy organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim wypadku przysługujące Ci prawo do wniesienia skargi będziesz mógł realizować wnosząc skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie utworzenia takiego organu).

  PLIKI COOKIES

  1. Czym sa pliki cookies?

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz Nabywcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. W takim wypadku Użytkownicy Serwisu i Nabywcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Nabywcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

  INTOSBHP Konrad Kudłacik  wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i Nabywcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i Nabywcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której  nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Nabywcę do „koszyka”.

  3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

  Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei "Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku "Cookies".

  4. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

  Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopusza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. Użytkownicy Serwisu i Nabywcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Nabywcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Uwaga!  Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania” np. zakupów w Twoim koszyku; Twoich haseł i loginów.

V. Pozostałe ustalenia

 1. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody INTOSBHP Konrad Kudłacik
 2. Złożenie zamówienia na szkolenia znajdujące się na intosbhp.pl oznacza zaakceptowanie postanowień powyższego regulaminu.
 3. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).